KURS TRENERA KLASY II W WYBRANEJ DZIEDZINIE SPORTU

 

Trener klasy II - kurs trenerski

 

Informacje ogólne

 

Nazwa kursu

Teoria

Część specjalistyczna kursu

Egzamin

Egzamin poprawkowy*

Trener II klasy

0 zł

1699 zł

0 zł

50 zł

Czas trwania:

60 godzin

30 godzin

1 godzina

1 godzina

Ogółem:

91 godzin

1699 zł cały kurs

 

Forma odbycia kursu: 

- kurs weekendowy grupowy
- kurs indywidualny (w przypadku zgłoszenia z propozycją indywidualnego odbycia kursu)
- kurs intensywny "dzień po dniu"

Płatność:

po zapisie na kurs

Zaliczenie: 

egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w ostatnim dniu zajęć

 

 

 

Zapewniamy darmowy nocleg na czas trwania kursu! Zapytaj o szczegóły.

 

 

Program zajęć:

 

Program zajęć może się zmieniać w zależności od wybranej dziedziny sportu i specjalisty, który prowadzi kurs.

Kursant uzyskuje wiedzę z zakresu teorii i praktyki wybranej dyscypliny sportu:

 

1.     Aerobik

2.     Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

3.     Badminton

4.     Bilard

5.     Kulturystyka / Fitness - ćwiczenia siłowe

6.     Fitness - ćwiczenia psychofizyczne (joga, pilates)

7.     Fitness -jogging

8.     Gimnastyka - sportowa lub artystyczna

9.     Jazda konna

10.  Korfball

11.  Koszykówka

12.  Lekkoatletyka

13.  Łucznictwo

14.  Piłka nożna

15.  Piłka siatkowa

16.  Piłka ręczna

17.  Pływanie - SPRAWDŹ PROGRAM!

18.  Samoobrona

19.  Strzelectwo sportowe

20.  Karate (różne rodzaje lub inne sztuki walki)

21.  Taniec

22.  Taniec nowoczesny

23.  Taniec współczesny

24.  Tenis

25.  Tenis stołowy

 

26.  Inna dyscyplina należąca do jednego z polskich związków sportowych

 

Trenerzy

 

 

Dobór kadry trenerskiej prowadzącej wybrany kurs trenera klasy II jest uzależniony od dziedziny sportu, jakiej kurs dotyczy. Zapewniamy, że są to specjaliści z wykształceniem wyższym i bardzo dużym doświadczeniem trenerskim.

 

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

 

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie jest niewydolność któregokolwiek z narządów i układów, padaczka oraz każda choroba w stanie ostrym. Praca w tym zawodzie osób niepełnosprawnych jest praktycznie wykluczona.

 

Jakie uprawnienia uzyskuje absolwent kursu

 

Każdy absolwent kursu, który pozytywnie zda egzamin końcowy, otrzymuje od nas komplet dokumentów stanowiących podstawę uprawnień trenera klasy II:

 

1.      Dyplom trenera II klasy w eleganckiej skóropodobnej niebieskiej oprawie

2.      Certyfikat w języku polskim

3.      Certyfikat  w języku angielskim

4.  Opcjonalnie dyplom trenerski po angielsku

5.  Opcjonalnie zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Wzory wydawanych dokumentów:

 

Legitymacja trenera klasy drugiej wzór 

 

Certyfikat trenera wzór

 

Certyfikat trenera wzór program kursu

 

Certyfikat trenera po angielsku

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba zainteresowana kursem obowiązkowo powinna dostarczyć nam NA PIERWSZE ZAJĘCIA komplet dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w kursie:

 

1.      Zgłoszenie w formie papierowej lub elektronicznej dostępne pod adresem kursysport.pl/zapisz-sie

2.      2 zdjęcia 4,5 cm (szer.) x 6,5 cm (wys.)

3.      Kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

4.  Potwierdzenie wpłaty, jeśli wymagane.

5.  Zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, jeśli wymagane.

 

 

 

Zawód trenera klasy II

 

Zawód trenera klasy II to pierwszy stopień trenerski spośród 3 obowiązujących na polskim rynku sportowym: trener klasy II, trener klasy I, trener klasy mistrzowskiej. Stopnie trenerskie należy zdobywać kolejno, zaczynając od najniższego.

 

Zawód trenera jest najwyższym uprawnieniem sportowym w Polsce, wyższym od stopnia instruktora. Uprawnienia te są honorowane na terenie całej Polski i Unii Europejskiej, przez wszystkie związki sportowe.

 

Uzyskiwane uprawnienia są UPRAWNIENIAMI ZAWODOWYMI.

 

Trenerem w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

 

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40).

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

  • kluby sportowe
  • związki sportowe
  • obiekty sportowe
  • kluby fitness
  • szkoły sztuk walki
  • własna działalność
  • inne

 

Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończonym kursie. Wyżej opisane działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.

Copyright © 2014 Kursy Instruktorskie, Kursy Trenerskie, Kursy Menedżerskie - POLSKIE CENTRUM REKREACJI RUCHOWEJ ®.

Wszelkie prawa zastrzeżone.