FAQ

 Najczęściej zadawane pytania

 

 

 

Do czego upoważnia kurs instruktora rekreacji ruchowej?

 

Kończąc kurs instruktora rekreacji ruchowej, otrzymujesz dokumenty uprawniające do pracy w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dziedzinie (legitymacja instruktorska, dwa certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursu). Z tymi dokumentami możesz pełnoprawnie prowadzić zajęcia ruchowe i rekreacyjne.

 

Do czego upoważnia kurs instruktora sportu? Jakie są różnice między nim, a zawodem instruktora rekreacji ruchowej?

 

Kończąc kurs instruktora sportu otrzymujesz legitymację instruktorską, dwa certyfikaty: polski i międzynarodowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ten zestaw dokumentów upoważnia Cię do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w wybranej dziedzinie, tj. pozwala prowadzić zajęcia rekreacyjne i sportowe. Instruktor sportu może dodatkowo przygotowywać podopiecznych do rywalizacji sportowej i do uczestnictwa w zawodach. To odróżnia ten zawód od instruktora rekreacji ruchowej.

 

Do czego upoważnia kurs trenera personalnego?

 

Kończąc kurs trenera personalnego otrzymujesz dyplom trenera i dwa certyfikaty polski i międzynarodowy, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Taki komplet dokumentów jest podstawą do pełnoprawnego wykonywania zawodu trenera personalnego. Trener personalny to osoba już wyspecjalizowana w danej dziedzinie lub dziedzinach, posiadająca często tytuł instruktora. Trener personalny nie skupia się na grupie, a na jednostce, kontrolując umiejętności i postępy swojego klienta. Pokazuje błędy, układa plany treningowe i diety.

 

Do czego upoważnia kurs trenera 2 kl., 1 kl., trenera klasy mistrzowskiej?

 

Dokumenty wydawane po kursie trenera klasy 1, 2 lub kl. mistrzowskiej upoważniają do pełnoprawnej pracy w zawodzie trenera wybranej dziedziny. Od przyszłych trenerów wymaga się doświadczenia w wybranej dziedzinie. Klasa 1 i klasa mistrzowska to kolejno wyższe poziomy w zawodzie trenera. Jeśli nie jesteś jeszcze trenerem, najpierw musisz odbyć kurs trenera 2 kl., potem trenera 1 kl. i na końcu trenera klasy mistrzowskiej, który jest najwyższym stopniem trenerskim. Aby przystąpić do kursu trenera klasy II, należy mieć ukończony kurs instruktora sportu.

 

Do czego upoważnia kurs menedżera sportu, menedżera imprez sportowych?

 

Kończąc kurs menedżera sportu uzyskujesz dokumenty (dyplom menedżera, dwa certyfikaty, zaświadczenie) uprawniające do pracy w zawodzie menedżera sportu. Menedżer sportu jest związany przede wszystkim z organizacją sportu, imprez sportowo-rekreacyjnych, dba o dobrą organizację w klubach sportowych. Często zasiada na stanowiskach kierowniczych, dba o finanse, a nawet decyduje o losie zawodników. Nasza instytucja od 1 stycznia 2015 kursy menedżerskie prowadzi w formie ON-LINE.

 

Co to jest kurs indywidualny?

 

Kurs indywidualny to forma kursu dopasowana wyłącznie do pojedynczego uczestnika kursu. Kursant ustala dogodne dla niego terminy kursu, może decydować o liczbie dni, w jakich ma się odbyć kurs. Jednocześnie ma przydzielonego osobistego trenera, który skupia całą swoją uwagę na nim i dopasowuje się do jego warunków. Cena takiego kursu jest taka sama jak dla kursu weekendowego grupowego!

 

Jakie dokumenty otrzymuje absolwent w przypadku ukończenia kursu?

 

instruktora rekreacji ruchowej: legitymację instruktorską w eleganckiej twardej czerwonej oprawie o wymiarach 147 cm x 99 mm, oraz dwa certyfikaty: po polsku - uprawniający do pracy w RP i po angielsku - uprawniający do pracy poza granicami RP, zaświadczenie o ukończeniu kursu

instruktora sportu: legitymację instruktorską w eleganckiej twardej czerwonej oprawie o wymiarach 147 cm x 99 mm, oraz dwa certyfikaty: po polsku - uprawniający do pracy w RP i po angielsku - uprawniający do pracy poza granicami RP, zaświadczenie o ukończeniu kursu

trenera personalnego - dyplom trenera w eleganckiej twardej brązowej oprawie o wymiarach 207 x 145 mm, oraz dwa certyfikaty: po polsku - uprawniający do pracy w RP i po angielsku - uprawniający do pracy poza granicami RP, zaświadczenie o ukończeniu kursu

trenera - dyplom trenera w eleganckiej twardej oprawie o wymiarach 207 x 145 mm w kolorach: niebieski (2 kl.), zielony (1 kl.), brązowy (kl. mistrzowska), oraz dwa certyfikaty: po polsku - uprawniający do pracy w RP i po angielsku - uprawniający do pracy poza granicami RP, zaświadczenie o ukończeniu kursu 

menedżera - dyplom menedżera sportu w eleganckiej twardej beżowej oprawie o wymiarach 207 x 145 mm, oraz dwa certyfikaty: po polsku - uprawniający do pracy w RP i po angielsku - uprawniający do pracy poza granicami RP, zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Przy dopłacie 20 zł istnieje możliwość wydania dyplomu lub legitymacji w języku angielskim, przy dopłacie 79 zł - identyfikatora plastikowego.

 

Kto będzie prowadził kurs?

 

Kursy w placówce Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej prowadzą najczęściej trenerzy klasy II lub wyższej, bądź instruktorzy sportu z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie. Informacje o tym, kto prowadzi dany kurs, znajdują się zwykle przy opisie danego kursu. 

 

Jeśli takowych nie ma, informacji na ten temat udzielamy telefonicznie, bądź mailowo.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

 

Zajęcia odbywają się najczęściej w obiektach sportowych przystosowanych do organizacji kursów: hale sportowe, boiska, pływalnie, stadniny itd.. Dokładne informacje dotyczące konkretnego kursu można uzyskać dzwoniąc pod nr 731-411-806, bądź przez zakładkę Kontakt. Większość modułów zajęciowych jest organizowana w obiekcie sportowym KUL, ul. Konstantynów 1G w Lublinie. Przy organizacji kursów w innych miastach, informacje te można uzyskać kontaktując się nami.

 

Jak długo trwają zajęcia?

 

Zajęcia zwykle trwają 60 godzin zegarowych (e-learning) - teoria, oraz 30 godzin zegarowych - praktyka z instruktorem. Praca własna w domu nie jest wliczona w czas kursu. Należy również doliczyć dodatkową godzinę na egzamin teoretyczno-praktyczny. Godziny kursu mogą być różnie rozłożone, co jest zależne od ilości dni trwania kursu. W przypadku kursów weekendowych są to 2 weekendy (sobota-niedziela) po 7,5 godzin dziennie. Czas trwania kursów intensywnych, które są organizowane dzień po dniu, jest ustalany indywidualnie dla każdego kursu. Zdarzają się kursy, np. SPORT WOJSKOWY, które wymagają większej liczby godzin.

 

Czy godziny zajęć są godzinami zegarowymi, czy godzinami lekcyjnymi?

 

Godziny zajęć to pełne godziny zegarowe (60 minut). Pomiędzy różnymi modułami zajęć są organizowane przerwy, w tym jedna godzinna obiadowa. Czas zajęć może się nieznacznie różnić w zależności od kursu i terminu. Dokładne godziny zawsze oznaczone są w harmonogramie przesyłanym przed każdym kursem.

 

Jak wygląda kurs?

 

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (ogólnej) i praktycznej. Część teoretyczna jest w formie e-learningu, czyli każdy kursant po wniesieniu OPŁATY REZERWACYJNEJ 10 dni przed kursem uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych w naszym Dziale Kursanta. Te materiały są przygotowaniem do egzaminu teoretycznego, który odbywa się ostatniego dnia zajęć w formie pisemnej. Druga część kursu to część praktyczna przeprowadzana w formie stacjonarnej poprzez zajęcia z instruktorem/trenerem. Po ukończeniu obu części kursanci przystępują do egzaminu teoretyczno-praktycznego, który odbywa się ostatniego dnia kursu. Od razu po pozytywnym zdaniu egzaminu wydawane są komplety dokumentów poświadczających uzyskane uprawnienia instruktorskie, trenerskie, bądź menedżerskie.

 

Czy istnieje możliwość własnej propozycji specjalizacji kursów instruktorskich, trenerskich, bądź menedżerskich?

 

Każda osoba, która chciałaby wziąć udział w kursie, którego nie ma w naszej ofercie, ma możliwość złożenia własnej propozycji kursu. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przy wyborze specjalizacji wybrać opcję Własna propozycja specjalizacji. Tam w pustym okienku należy wpisać nazwę własnej propozycji kursu. Po wstępnej analizie niezwłocznie skontaktujemy się z taką osobą w celu ustalenia szczegółów.

 

Czy kurs może odbyć się w zaproponowanym przeze mnie mieście? Jakie są tego warunki?

 

Nasza instytucja szkoleniowa przewiduje możliwość organizacji kursu w wybranym przez daną osobę mieście. Warunkiem jest jednak znalezienie 8-10 osób chętnych na kurs. Przy znalezieniu 8-10 osób organizator (osoba, która zbiera grupę chętnych) ma zapewnione DARMOWE uczestnictwo w kursie. Przywilejem jest również indywidualne dopasowanie terminu, w jakim ma odbyć się kurs. Aby zgłosić grupę osób należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy.

 

Czy mogę liczyć na darmowy kurs w przypadku zorganizowania grupy chętnej do odbycia szkolenia?

 

Aby zapewnić sobie darmowy udział w kursie, należy znaleźć grupę 8-10 osób chętnych na kurs. To daje gwarancję bezpłatnego uczestnictwa w kursie.

 

Co to jest OPŁATA REZERWACYJNA?

 

Opłata rezerwacyjna zapewnia w 100% miejsce na kursie. Należy ją wnieść w ciągu 7 dni od zapisu na kurs. Bez niej nie udzielimy dostępu do Działu Kursanta, a zgłoszenie zostanie usunięte.

 

Czy ceny podane w cenniku są cenami zawierającymi część ogólną kursu, część specjalistyczną i egzamin? Czy są jakieś ukryte koszty?

 

Ceny podane w każdym miejscu na naszej stronie (przy opisach kursów, w kalendarzu, w cenniku) są cenami OSTATECZNYMI, co oznacza, że nie ma żadnych dodatkowych kosztów. 

 

Ile kosztuje egzamin i poprawki egzaminu?

 

Egzamin organizowany przez Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej jest BEZPŁATNY. Pierwsza poprawka także jest BEZPŁATNA. Cena drugiej i kolejnych poprawek wynosi 50 zł za każdą.

 

Ile kosztuje część ogólna/teoretyczna?

 

Jako, że część ogólna odbywa się przez Internet i polega na samokształceniu, nie naliczamy za nią żadnych opłat. Część teoretyczna jest BEZPŁATNA.

 

Jakie obecnie posiadacie Państwo promocje i na czym one polegają?

 

O wszelkich aktualnych promocjach mogą się Państwo dowiedzieć przez zakładkę Promocje. Jest ona umieszczona w menu OFERTA KURSÓW. Prosimy także o śledzenie aktualności na stronie głównej i naszego fanpage'a na Facebooku.
Kursant zawsze może skorzystać z bezpłatnego udziału w kursie z dofinansowaniem z Urzędu Pracy lub innej organizacji, która realizuje projekty związane z rozwojem zawodowym.

 

Jak zarezerwować miejsce na kursie? Jakie istnieją formy zapisu, rezerwacji miejsca? Czy rezerwacja do czegoś mnie zobowiązuje w przypadku rezygnacji z kursu?

 

Miejsce na organizowanym przez nas kursie można zarezerwować poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce ZAPISZ SIĘ. Formularz internetowy to najszybsza forma zapisu i najbardziej komfortowa dla nas, która usprawnia komunikację i cały proces organizacyjny. Zapis i rezerwacja miejsca odbywają się przez ten sam formularz zgłoszeniowy. Jest to wstępna deklaracja, która zapewnia miejsce na kursie. Aby jednak rzeczywiście wziąć udział w kursie, należy po zapisie dokonać OPŁATY REZERWACYJNEJ. Po dokonaniu rezerwacji, potencjalny uczestnik może w każdej chwili wycofać się z kursu zawiadamiając nas o tym mailowo, bądź telefonicznie przed rozpoczęciem kursu. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami (konsekwencje zbyt późnego anulowani zapisu dostępne są w Regulaminie). 

 

Jak wygląda współpraca z Państwem? Na jakich zasadach się odbywa?

 

Na wstępie oczekujemy zapisu lub rezerwacji miejsca na kursie. Następnie mailowo otrzymują Państwo dane niezbędne do dokonania opłaty za kurs. Należy jej dokonać do pierwszego dnia kursu, bądź w indywidualnych przypadkach pierwszego dnia kursu. Pierwszego dnia kursu kursant dostarcza nam dokumenty (2 zdjęcia legitymacyjne/dyplomowe, xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, poświadczenie dokonania płatności). Biorą Państwo udział w kursie, ostatniego dnia kursu zdają egzamin. Po zdaniu egzaminu automatycznie wydawane są dokumenty (legitymacja/dyplom, 2 certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursu).

 

Czy muszę być ubezpieczony i posiadać zaświadczenie lekarskie?

 

Każdy uczestnik kursu na czas trwania kursu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym. W przypadku poważnego urazu wystarczy zgłosić nam taką sytuację, a wszystkim zajmie się ubezpieczyciel. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane, a kursant sam bierze na siebie odpowiedzialność za zatajenie poważnych chorób lub urazów. W przypadku poważnych kontuzji np. kręgosłupa, ciąży, przebytych niedawno operacji, poważnej wady serca itp. WYMAGANE jest zaświadczenie lekarskie pozwalające na uczestnictwo w kursie.

 

Czy wzory dokumentów są dostępne na stronie?

 

Wzory wydawanych przez nas dokumentów znajdują się w menu INFO (zakładka Wzory dokumentów).

 

Czy uzyskane dokumenty są uprawnieniami zawodowymi?

 

Dokumenty wydawane po ukończeniu kursu są poświadczeniem uzyskania uprawnień zawodowych z nadaniem określonego numeru zawodu. Uprawniają one do pracy w roli instruktora, trenera lub menedżera sportu. Numery tych zawodów można znaleźć w naszej zakładce w górnym pasku menu Podstawa prawna (Dodatek do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Wszelkie wydawane uprawnienia uzyskuje się jednorazowo i są one ważne BEZTERMINOWO.

 

Kiedy wydawane są dokumenty?

 

Dokumenty wydawane są od razu po zdaniu końcowego egzaminu teoretyczno-praktycznego, czyli w ostatnim dniu kursu. W odosobnionych przypadkach mogą zostać przesłane pocztą.

 

Jakie dokumenty są niezbędne, aby przystąpić do kursu?

 

Aby przystąpić do kursu należy dostarczyć nam pierwszego dnia kursu: 2 zdjęcia legitymacyjne/dowodowe, xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, poświadczenie dokonania płatności.

 

Czy posiadacie Państwo regulamin kursów? W którym miejscu można go znaleźć?

 

Regulamin organizowanych przez nas kursów dostępny jest menu INFO w zakładce REGULAMIN KURSÓW.

 

Do czego służy kalendarz kursów instruktorskich? Jak go otworzyć? W jakim formacie jest zapisany?

 

Kalendarz kursów instruktorskich dostępny jest w menu KALENDARZ KURSÓW. Jest on na bieżąco aktualizowany. Po kliknięciu w zakładkę Kalendarz kursów, pojawiają się nazwy wszystkich miast w, w których prowadzimy kursy. Zaplanowany jest na cały rok kalendarzowy. Przy terminach kursów znajdują się nazwy specjalizacji, jakie będą odbywać się w danym mieście. 

 

Czy daty kursów podane w kalendarzu są datami kursów weekendowych, indywidualnych czy intensywnych "dzień po dniu"?

 

Daty podane w kalendarzu są terminami kursów weekendowych i intensywnych (zgodnie z zapisem w kalendarzu). Daty innych kursów indywidualnych, lub intensywnych "dzień po dniu" ustalane są odrębnie, bądź informacje na ten temat można uzyskać mailowo lub telefonicznie.

 

Gdzie mogę znaleźć informacje o numerze konta i dane do przelewu za kurs?

 

Powyższe informacje są przesyłane mailowo do każdego z kursantów automatycznie po dokonaniu rezerwacji miejsca na kursie. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem zapisu i danymi do wpłaty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

W jakiej formie należy dokonać opłaty za kurs?

 

Opłaty za kurs można dokonać w formie przelewu na konto bankowe lub pierwszego dnia zajęć w formie gotówkowej. Inne opcje płatności prosimy uzgadniać telefonicznie lub mailowo.

 

Kiedy i do kiedy należy dokonać opłaty za kurs?

 

Opłaty za kurs należy dokonać do pierwszego dnia kursu. W przypadku dokonania płatności 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, na zajęcia należy dostarczyć nam potwierdzenie wpłaty. 

 

Do czego służy centrum pomocy umieszczone w prawej części strony internetowej i jak działa?

 

Centrum pomocy to chat z naszym konsultantem/konsultantką, który jeśli jest obecny na stanowisku, może od razu odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

 

Co to jest newsletter i do czego służy? Czego mogę się spodziewać w momencie zapisania się do subskrypcji?

 

Zapisując się do naszego newslettera, oświadczają Państwo, że chcieliby otrzymywać co miesiąc aktualności dotyczące naszej działalności (kursów, szkoleń, kadry instruktorskiej i trenerskiej, innych dodatkowych informacji, promocji i rabatów). Podając swój adres e-mail mogą być Państwo pewni, że nie zostanie on wykorzystany do innych celów, a także, że nie zostanie przekazany innym podmiotom (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).

 

Do czego służy zakładka aktualności i co w niej mogę znaleźć?

 

Zakładka aktualności znajduje się na naszej głównej stronie. Pojawiają się w niej najnowsze artykuły dotyczące organizacji kursów, promocji i innych akcji. 

 

Co mogę znaleźć w zakładce podstawa prawna?

 

W zakładce Podstawa prawna znajdują się obowiązujące akty prawne regulujące organizowane przez nas kursy instruktorskie, trenerskie, menedżerskie. Jest to kompendium wiedzy na temat kwestii prawnych i wymogowych.

 

Jak szybko mogę się spodziewać odpowiedzi na maila wysłanego przez formularz kontaktowy na stronie w zakładce Kontakt?

 

Na maile oraz formularze z zakładki Kontakt odpowiadamy najszybciej jak to możliwe. Zazwyczaj jest to kwestia kilku godzin, a w kryzysowych sytuacjach kilka dni. Dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub korzystania z opcji Centrum pomocy, znajdujące się po prawej stronie witryny.

 

W jakich dniach i godzinach mogę dzwonić na Państwa nr tel. 731-411-806?

 

Jesteśmy dostępni dla Państwa pod telefonem 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny określone są w zakładce Kontakt. Zazwyczaj jednak są to granice 10:00 - 20:00, niezależnie od dnia tygodnia. W innych godzinach warto korzystać z rozmowy z konsultantem ONLINE lub wysłać maila. Jeśli nie uda się do nas dodzwonić (czasami jesteśmy w terenie przy realizacji kursów), prosimy o sms lub maila, a na pewno skontaktujemy się w najbliższym możliwym czasie.

 

Co to jest Dział Kursanta znajdujący się na Państwa stronie internetowej?

 

Dział Kursanta to przestrzeń przeznaczona dla uczestników naszych kursów. Po otrzymaniu loginu i hasła mogą oni korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych w Dziale Kursanta. Zapoznanie się z nimi jest podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego. Dostęp do niego kursant uzyskuje 10 dni przed kursem w mailu zawierającym również szczegóły dotyczące kursu. Hasło i login jest udostępniane po dokonaniu opłaty za kurs lub OPŁATY REZERWACYJNEJ.

 

Czym różnią się szkolenia i warsztaty od kursów?

 

Kursy, które organizujemy nadają osobom doświadczonym w swoich dziedzinach uprawnienia instruktorskie i trenerskie. Szkolenia i warsztaty zwykle są to zjazdy 1- lub 2-dniowe i dotyczą konkretnej tematyki. Są uzupełnieniem wiedzy lub szlifowaniem konkretnych umiejętności. Na warsztaty mogą przyjść również osoby początkujące.

 

Co się stanie gdy nie będę mógł być obecny w określonym dniu na zajęciach?

 

W przypadku nieobecności na zajęciach kursant dostaje polecenia i zadania do wykonania w celu odrobienia zajęć, lub odrabia je w innym terminie. To wiąże się jednak z wydłużeniem czasu kursu i późniejszym otrzymaniem dokumentów. Każdorazowo powinniśmy zostać poinformowani o przyszłej nieobecności.

 

Czy mogę zrealizować kurs online; jak to wygląda?

 

Ograniczenia państwowe na czas epidemii wymusiły na nas jako placówce szkoleniowej wprowadzenie nowej alternatywnej formy odbycia kursu, czyli kursu niestacjonarnego, który można zrealizować w pełni online. Forma ta dedykowana jest w szczególności do osób z dużym doświadczeniem w dyscyplinie, dla których zdobycie uprawnień może być formalnością. 
Kurs online odbywa się na zasadzie dostępu do materiałów edukacyjnych, wykonaniu ćwiczeń na ich podstawie, oraz zaliczeniu metodycznych egzaminów końcowych. Czas na taki kurs to 3 miesiące. Zapisu można dokonać przez standardowy formularz zgłoszeniowy https://kursy-sport.pl/zapisz-sie. Cena tej formy kursu to -10% od regularnej ceny kursu stacjonarnego.
Kurs niestacjonarny można zacząć od zaraz, gdyż platforma edukacyjna przygotowana jest odgórnie w sposób kompleksowy. To oznacza, że zapisu można dokonać w dowolnym momencie, a kurs zacząć zaraz po zapisie i spełnieniu wymogów formalnych (dostarczenie potwierdzeń wykształcenia, płatności, zdjęcia).
Uprawnienia uzyskiwane po takim kursie są takie same jak po kursie stacjonarnym. Wzory dokumentów pozostają niezmienne, moc prawna również. Nie ma na nich adnotacji o formie kursu. 
Osoby chętne w cenie kursu mają zapewnione nieobowiązkowe przyłączenie się do zajęć praktycznych dowolnego kursu z kalendarza. 
Dokumenty ukończenia kursu przesyłane są pocztowo tuż po zaliczeniu egzaminów i spełnieniu wymogów formalnych.

 

Jeśli uważają Państwo, że pewne istotne kwestie nie zostały tu zawarte, prosimy o kontakt.

O nas ...

Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej to instytucja szkoleniowa kształcąca osoby dorosłe w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i zarządzania w sporcie. 

Prowadzimy kursy instruktorskie, trenerskie, managerskie, szkolenia w wielu dyscyplinach sportu na terenie całej Polski. Podnieś swoje kwalifikacje razem z nami!

Lokalizacja kursów

Miasta kursów instruktorskich i trenerskich 2023