Kurs trenera personalnego

Kurs TRENERA PERSONALNEGO (OSOBISTEGO)

 

Zarezerwuj miejsce na kursie Sprawdź aktualne promocje

 

 

Uwaga! Osoba, która chce odbyć kurs trenera personalnego musi być świadoma, że jest to uzupełnienie wiedzy, jaką powinna już posiadać w konkretnej dziedzinie sportu. Uprawnienia trenera personalnego dotyczą ukierunkowania swoich kwalifikacji pod kątem jednostki (pojedynczej osoby), dla której układany jest plan treningowy, dieta, zestaw ćwiczeń, a efekty są monitorowane. Dlatego też, skutecznym rozwiązaniem jest zestawienie tego kursu z kursem instruktorskim (nie jest to wymagane).

O nas ...

Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej to instytucja szkoleniowa kształcąca osoby dorosłe w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i zarządzania w sporcie. 

Prowadzimy kursy instruktorskie, trenerskie, managerskie, szkolenia w wielu dyscyplinach sportu na terenie całej Polski. Podnieś swoje kwalifikacje razem z nami!

Lokalizacja kursów

Miasta kursów instruktorskich i trenerskich 2023